THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2022
(26/05/2022 13:54)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức đăng ký xét chọn học bổng VALLET năm 2022.

I. Tiêu chí tuyển chọn:

- Sinh viên có kết quả học tập loại giỏi trở lên;
- Sinh viên năm thứ Hai trở lên: xét kết quả học tập ba học kỳ liên tiếp (kết quả học tập học kỳ I, II năm học 2020-2021 và học kỳ I năm học 2021-2022);
- Các chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL (Anh) hoặc B2 (Pháp) và công trình nghiên cứu khoa học về khoa học tự nhiên đã được công bố (trên các tạp chí thuộc danh mục ISI gồm SCI, SCIE hoặc SCOPUS) cũng được xét ưu tiên khi tuyển chọn;
- Sinh viên chưa nhận học bổng Vallet.
II. Số lượng học bổng xét chọn:
1. Khoa Toán: 01 suất dự bị
2. Khoa Công nghệ thông tin: 04 suất chính thức, 01 suất dự bị
3. Khoa Kiến trúc: 01 suất chính thức, 01 suất dự bị
4. Khoa Hóa học: 01 suất chính thức
5. Khoa Sinh học: 01 suát chính thức, 01 suất dự bị
6. Khoa Môi trường: 01 suất chính thức
7. Khoa Địa lý - Địa chất: 01 suất chính thức
8. Khoa Điện, Điện tử và CNVL: 01 suất chính thức
- Hội đồng xét chọn học bổng của Nhà trường sẽ phỏng vấn theo danh sách sinh viên đăng ký để tuyển chọn ra 10 suất học bổng chính thức và 04 suất học bổng dự bị.
- Sinh viên gửi hồ sơ xét chọn đầy đủ cho Nhà trường (qua Phòng ĐTĐH&CTSV – chuyên viên Hoàng Thị Hằng) trước ngày 05/6/2022.
- Giá trị một suất học bổng: 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng chẵn)./.
III. Hồ sơ xin cấp học bổng:
- Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) https://bit.ly/Vallet-MAUDON2022;
- Bảng điểm kết quả học tập học kỳ I, II năm học 2020 - 2021 và học kỳ I năm học 2021-2022;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có);
- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
- Bản sao công chứng các thành tích (nếu có).
Mọi thắc mắc sinh viên liên lạc về Phòng ĐTĐH&CTSV. Tầng 1 nhà E, Trường Đại học Khoa học.
Các thông báo khác: