THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần, học kỳ II, năm học 2021-2022 (Lần 2)
(18/05/2022 09:46)
Căn cứ đề nghị của các đơn vị về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo đến các đơn vị, giảng viên và sinh viên việc thay đổi về phòng thi, thời gian thi, hình thức thi của một số lớp như sau (xem chi tiết tại Nội dung đính kèm)
Các thông báo khác: