THÔNG BÁO
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2022-2023
(13/02/2023 13:45)
Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên được biết Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2022-2023 cụ thể theo link đính kèm bên dưới
Các thông báo khác: