THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng dành cho sinh viên.
(22/02/2023 14:13)
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tham gia lớp tập huấn giúp cho sinh viên biết được cách xử lý công việc khoa học, hiệu quả, nhanh chóng; kiểm tra chặt chẽ quy trình thực hiện; giải quyết công việc đúng quy định và thời hạn. Sinh viên tham gia lớp tập huấn sẽ được cấp giấy chứng nhận của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TT. Huế.
Thời gian đăng ký: trước 20h00, ngày 27/02/2023
Thời gian tập huấn: Buổi Chiều, ngày 02/03/2023 (thứ Năm)
Địa điểm: Phòng KH2 (tầng 1, nhà K - Dãy nhà Thư viện)
Nhà trường sẽ phản hồi danh sách sinh viên được chọn qua email đăng ký của sinh viên trước ngày 28/02/2023.

 

FORM ĐĂNG KÝ

Các thông báo khác: