THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023
(27/02/2023 08:24)
Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 cho 41 (bốn mươi mốt) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: