THÔNG BÁO
Thông báo về việc bố trí tham gia bổ sung Tuần Sinh hoạt công dân - HSSV - Giữa khóa, Cuối khóa dành cho sinh viên K45 năm học 2022 - 2023
(24/02/2023 13:55)
Sinh viên K45 chưa tham gia Tuần Sinh hoạt công dân HSSV - đợt 1 ngày 19/02/2023 được Nhà trường bố trí tham gia cùng sinh viên các Khóa K43, K44 (hệ 4 năm), K42 (Hệ 5 năm) vào ngày 26/02/2023 (Chủ Nhật). Sinh viên các ngành tham gia bổ sung theo lịch kèm theo.

Sinh viên K45 (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Quản trị và phân tích dữ liệu) tham gia buổi Sáng ngày 26/02/2023

Sinh viên K45 (Ccác ngành còn lại) tham gia buổi Chiều ngày 26/02/2023.

Buổi Sáng bắt đầu từ 07h30.

Buổi Chiều bắt đầu từ 13h30.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 01 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

Các thông báo khác: