THÔNG BÁO
Thông báo về việc Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao
(20/02/2023 14:07)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao
Các thông báo khác: