THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" giữa khóa, cuối khóa (đợt 1) năm học 2022 - 2013 (dành cho cho K45)
(14/02/2023 15:04)
Thông báo đến toàn thế sinh viên Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" giữa khóa, cuối khóa (đợt 1) năm học 2022 - 2013 theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới

Phân bổ lịch sinh hoạt

Nhóm 1: Buổi sáng, ngày 19/02/2023 (Chủ nhật), từ 07h45.

Nhóm 2: Buổi chiều, ngày 19/02/2023 (Chủ nhật), từ 13h45

Địa điểm sinh hoạt: Hội trường tầng 3, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

nội dung chi tiết

Các thông báo khác: