THÔNG BÁO
CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN TRẢ LẠI HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN K46 THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(21/02/2023 17:38)
Theo Quyết định số 1164/QĐ-ĐHKH ngày 12/12/2022 về việc cấp kinh phí miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy. Các bạn K46 có tên trong danh sách sau đã nộp học phí đủ học kỳ 1 năm học 2022-2023 nhưng thuộc đối tượng được miễn giảm thì sẽ được trả lại học phí theo mức miễn giảm trong quyết định. Vì vậy, các bạn có tên sau bổ sung số tài khoản vào file giúp Nhà trường. Lưu ý tài khoản chính chủ của các bạn không mượn tài khoản của bạn bè người thân. Cám ơn các bạn nhiều <3

 22T1020253 Phạm Năng

22T1020257 Nghiêm Trần Bảo Ngọc

22T1020272 Tống Hiếu Nhân

22T1020298 Zơrâm Nhỏ

22T1020311 Hồ Văn Phong

22T1020640 Trần Khánh

22T1020714 Ngô Thời Quang

22T1050017 Trần Thị Phương Thanh

22T6010020 Nguyễn Đức Chính

22T6050037 H Nhiêng Kbuôr

22T6050063 Hồ Thị Ni

22T6050087 Hồ Thị Thuyết

22T6050116 Bùi Thị Diệu

22T6050142 Hờ Viến

22T6100025 Hà Thị Nhi

22T6100029 Ksor H' Sơ Ra

22T6100033 Tơ Đên Thương

22T6100039 Cao Thị Hoa

22T6100041 Phạm Văn Sôn

22T6120001 Trần Viết Quốc Đạt

22T6120003 Đặng Phước Thành

22T6120005 Lê Văn Đức Phú

22T6120006 Hà Bảo Ngọc

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14R9ORI_YLIZeK6PSuUXGWRyrYNTaeARb/edit#gid=1036156870

Các thông báo khác: