THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 ĐỢT 1 VÀ HỌC KỲ 3 ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ CÁC HỌC KỲ CÒN NỢ
(01/03/2023 13:56)
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 và học kỳ 3 đợt 3 năm học 2022-2023 và những học kỳ còn nợ trước đó theo link đính kèm bên dưới (Kế hoạch này bao gồm cả các lớp NNKC sẽ mở sắp đến vào giữa tháng 3/2023 dành cho SV đi học quân sự về và SV vừa thi hết cấp độ A1, A2 trong tháng 2 vừa qua)

https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3153

Các thông báo khác: