THÔNG BÁO
[THÔNG BÁO] Về việc nộp học phí đối với sinh viên Khóa 43, ngành Công nghệ thông tin
(17/03/2023 08:13)
Hiện nay, sinh viên Khóa 43 ngành Công nghệ thông tin đang chuẩn bị thi học kỳ trước khi đi thực tập. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí. Vì vậy, Nhà trường đề nghị các sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí của học kỳ 2, năm học 2022-2023 trước khi tham dự thi. Sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí sẽ không được dự thi theo quy định của Nhà trường.
Các thông báo khác: