THÔNG BÁO
CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN NHẬN HỌC BỔNG THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN K46
(27/03/2023 07:51)
Theo Quyết định số 256/QĐ-ĐHKH ngày 14/3/2023 về việc KNHẬN HỌC BỔNG THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN K46. Các bạn K46 có tên trong danh sách sau bổ sung số tài khoản vào file giúp Nhà trường. Lưu ý tài khoản chính chủ của các bạn không mượn tài khoản của bạn bè người thân. Cám ơn các bạn nhiều <3

MSV               Họ tên

22T6050012 Võ Viết Anh Đức

22T1020542 Dương Phương Bắc

22T1020583 Lê Văn Đình Dương

22T1020165 Nguyễn Mai Nhật Kha

22T1080014 Hoàng Thị An Khuê

22T6030004 Đặng Như Ngọc Thạch

22T6110031 Cao Thị Phương Anh

22T6110041 Phan Dương Huy

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14R9ORI_YLIZeK6PSuUXGWRyrYNTaeARb/edit#gid=1036156870

Các thông báo khác: