THÔNG BÁO
Thông báo lịch trình của tình nguyện viên tham gia hỗ trợ giải chạy Marathon Huế 2023
(13/04/2023 13:56)
Nhà trường thông báo lịch trình của tình nguyện viên tham gia hỗ trợ giải chạy Marathon Huế 2023. Chi tiết cụ thể xem ở file đính kèm.
Các thông báo khác: