THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2022 – 2023
(20/04/2023 16:31)
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến sinh viên biết những nội dung liên quan đến kế hoạch giảng dạy - học tập trong học kỳ 3 (hè) theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới
Các thông báo khác: