THÔNG BÁO
Khóa đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý công cụ cải tiến năng suất chất lượng 2023.
(05/05/2023 09:58)
Phòng Đào tao đại học và Công tác sinh viên thông báo đến các sinh viên đã tham gia Khóa đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý công cụ cải tiến năng suất chất lượng 2023, do Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học - HUE CMTSI tổ chức. Sinh viên đã tham gia khóa học đến Phòng E105 gặp cô Trang để nhận giấy chứng nhận.
Các thông báo khác: