THÔNG BÁO
Thông báo nhận thẻ ngân hàng đối với sinh viên khóa K46
(19/05/2023 10:51)
Nhà trường thông báo đến các sinh viên K46 có tên trong danh sách chưa nhận thẻ ngân hàng Viettinbank đến Phòng Đào tạo đại học và công tác sinh viên (E.105) để nhận

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHN TH ATM

STT

Mã sinh viên

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành học

1

22T6120001

Trần Viết Quốc Đạt

13/05/2004

Quản lý an toàn sức khỏe và Môi trường

2

22T6120002

Hoàng Hồ Thiên Phúc

05/04/2004

Quản lý an toàn sức khỏe và Môi trường

3

22T1020361

Nguyễn Văn Nhật Quang

22/02/2004

Công nghệ thông tin

4

22T1020305

Văn Hữu Phát

09/06/2004

Công nghệ thông tin

5

22T6020013

Đinh Khánh Ly

17/01/2004

Lịch Sử

6

22T1110023

Nguyễn Hoàng Thảo

08/07/2004

QT&PT Dữ liệu

7

22T1110022

Nguyễn Viết Mẫn

25/01/2004

QT&PT Dữ liệu

8

22T3030005

Hồ Tất Thành

25/06/2004

Khoa học môi trường

9

22T3030002

Phan Quang Phú

25/04/2004

Khoa học môi trường

10

22T3030001

Hoàng Ngọc Bửu

19/03/2004

Khoa học môi trường

11

22T3030004

Nguyễn Nhật Gia Hưng

01/07/2004

Khoa học môi trường

12

22T3030003

Đặng Đăng Phước An

04/11/2004

Khoa học môi trường

 

Các thông báo khác: