THÔNG BÁO
Thông báo về việc kiểm tra học phí của các sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023
(08/05/2023 08:12)
Căn cứ quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023, để tránh sai sót trong quá trình xử lý học phí miễn, giảm của sinh viên, Nhà trường đề nghị các trường hợp trên kiểm tra lại mức miễn, giảm trên trang cá nhân sinh viên trước khi tham gia thi học kỳ II năm học 2022-2023

Nếu có sai sót, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên (cô Lê Thị Thanh Hải).

Các thông báo khác: