THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LẦN 2: DANH SÁCH SINH VIÊN KÍCH HOẠT SỐ TÀI KHOẢN TRẢ LẠI HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
(20/04/2023 17:28)
Qua rà soát lại 02 file số tài khoản Sinh viên đợt trước, bên Ngân hàng lọc lại tài khoản qua số điện thoai sinh viên phát hiện một số sinh viên sai số điện thoại dẫn đến lệch số Tài khoản. Nay, Ngân hàng đã rà soát lại toàn bộ sinh viên và chỉnh sửa lại số tài khoản đúng. Vì vậy, Nhà trường Upload lại danh sách sinh viên với số tài khoản đúng trên lên trang Tín chỉ sinh viên để sinh viên tiện theo dõi. Riêng K45 đang học quân sự đến 12/5/2023, có thể gia hạn thời gian chỉnh mở tài khoản và kích hoạt lại tài khoản đên hêt 25/05/2023. Địa chỉ: Vietinbank SỐ 07 NGUYỄN HUỆ .Khi Sinh viên đến Ngân hàng chú ý: Nhớ đem theo Căn Cước Công Dân. Nếu mở tài khoản &thẻ nhớ đem theo 1 CCCD photo và 1 ảnh 3*4. Trân trọng! Thanks all!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nBiJlEgcKqc6-sdQVALU5DISDbm1ROvr/edit#gid=1423924669

Các thông báo khác: