THÔNG BÁO
Thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế VI, năm 2023
(14/04/2023 08:20)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế VI, năm 2023. Chi tiết cụ thể ở file đính kèm
Các thông báo khác: