THÔNG BÁO
THÔNG BÁO SINH VIÊN KÍCH HOẠT SỐ TÀI KHOẢN TRẢ LẠI HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 CHO CÁC BẠN SINH VIÊN K45
(20/04/2023 09:29)
Trường hợp các bạn sinh viên K45 đang học quân sự chưa lên được Ngân Hàng để kích hoạt thẻ/ mở thẻ thì sẽ có thông báo bổ sung làm sau.
Các thông báo khác: