THÔNG BÁO
Thông báo về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2022-2023
(17/04/2023 16:18)
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí các môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2022-2023 cụ thể theo link Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới.

1. Mức học phí: 265.000đ/1TC (Hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng/một tín chỉ)

2. Hình thức nộp: Sinh viên nộp trực tuyến theo đường link  http://thuhocphifpe.hueuni.edu.vn/View/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

3. Tổ chức thực hiện:

-  Thời gian nộp học phí : kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/5/2023.

-  Khoa GDTC bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ sinh viên nộp học phí trực tuyến trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ khi ra thông báo đến hết ngày 20/12/2022.

-   Sinh viên cần theo dõi lịch và nộp học phí đúng hạn. Mọi sự chậm trễ sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: