THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký hỗ trợ tình nguyện đón tiếp đoàn của Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat, Thái Lan
(17/04/2023 15:59)
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat, Thái Lan và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Để tạo cơ hội giao lưu với các nhóm sinh viên đến từ Thái Lan, Nhà trường thông báo để sinh viên đăng ký tham gia chương trình từ ngày 09/5-18/5/2023.

Ưu tiên sinh viên giỏi tiếng Anh

Hình thức đăng ký: Sv điền thông tin vào link đính kèm trước ngày 25/4/2023

LINK ĐĂNG KÝ

Thời gian cụ thể

Các thông báo khác: