THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử
(12/04/2023 18:38)
Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên của Trường như về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử như sau:

1. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cử cán bộ đến tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hỗ trợ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên đăng ký tài khoản định danh điện tử. Khi đi cần mang theo Căn cước công dân để làm thủ tục.

2. Viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên tới đăng ký theo lịch cụ thể trong link Nội dung chi tiết bên dưới:

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: