THÔNG BÁO
Thông báo về việc Biên chế học Giáo dục Quốc Phòng An ninh khoá 228
(04/04/2023 09:03)
Nhà Trường thông báo đến toàn thể sinh viên khoá 45 về việc Biên chế học Giáo dục Quốc Phòng An ninh khoá 228

Nội dung:xem thông tin tại đây

Danh sách tổng:k45

Các thông báo khác: