THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đợt 1, 2 năm 2023 tham gia đào tạo sỹ quan dự bị
(26/04/2023 16:33)
Sinh viên đã tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 và dự kiến tốt nghiệp đợt 2 (tháng 6/2023) căn cứ nhu cầu để đăng ký tuyển chọn tham gia đào tạo sỹ quan dự bị năm 2023 theo link đính kèm

Thời gian đăng ký trước ngày 05/5/2023

Các thắc mắc của sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 0944455136.
Các thông báo khác: