THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức học cải thiện môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2022-2023
(18/05/2023 10:23)
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2022-2023 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN - Đại học Huế và nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh môn học GDQPAN, Trung tâm GDQPAN thông báo về kế hoạch tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2022-2023 cụ thể theo link Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới
Các thông báo khác: