THÔNG BÁO
Sinh viên bổ sung số tài khoản để Nhà Trường cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023
(25/05/2023 11:11)
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023, một số bạn trong danh sách thiếu số tài khoản nên nhà trường chưa hoàn tất thủ tục để chuyển tiền được. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách bên dưới điền SỐ TÀI KHOẢN + TÊN NGÂN HÀNG (Lưu ý: số tài khoản phải đúng tên người nhận, không dùng thẻ không đúng tên sinh viên trong danh sách, không chỉnh sửa ở ô của người khác). Hạn cuối bổ sung số tài khoản 10/06/2023 Trân trọng.
Các thông báo khác: