THÔNG BÁO
CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN TRẢ LẠI HỌC PHÍ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023
(25/05/2023 13:48)
Về việc trả lại học phí thu thừa học kì 1+2 năm học 2022-2023.

Nhà trường đã trả học phí thu thừa của năm học 2022-2023 đợt 1 cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, một số bạn trong danh sách thiếu số tài khoản nên nhà trường chưa hoàn tất thủ tục để chuyển tiền được. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách bên dưới điền SỐ TÀI KHOẢN + TÊN NGÂN HÀNG (Lưu ý: số tài khoản phải đúng tên người nhận, không dùng thẻ không đúng tên sinh viên trong danh sách, không chỉnh sửa ở ô của người khác).

Sau khi các bạn sinh viên cập nhật đầy đủ số tài khoản, Nhà trường sẽ chuyển học phí thu thừa vào Đợt 2

Hạn cuối bổ sung số tài khoản 15/06/2023

Trân trọng.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19CVBFvKQEGoQvzXTeCv2IqAQWlyW09Dj/edit#gid=1003741926

Các thông báo khác: