THÔNG BÁO
Thông báo về việc phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm Tư vấn tuyển sinh năm 2023
(19/05/2023 10:58)
Nhà trường thông báo đến sinh viên được biết Kế hoạch tổ chức ngày hội viêc làm - Tư vấn tuyển sinh năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể theo link đính kèm bên dưới. Sinh viên đăng ký tham gia điền đầy đủ thông tin theo link.

https://bit.ly/HUSC-NGAYHOI-TUYENDUNG-TTH-2023

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: