THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
(28/02/2023 09:27)
Thực hiện Công văn số 694/BGDĐT-KHTC ngày 23/02/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ trong đó có điều chỉnh lại mức học phí theo đúng quy định và hoàn trả lại chênh lệch học phí thu cao hơn so với năm học 2021-2022 vào các kỳ tiếp theo. Vì vậy, trong thời gian Nhà trường điều chỉnh lại mức học phí. Đề nghị các bạn sinh viên không tiếp tục nộp học phí cho đến khi có thông báo mới.

Cám ơn các bạn.

Các thông báo khác: