THÔNG BÁO
CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN KHEN THƯỞNG SINH VIÊN K46 THỦ KHOA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 THEO NGÀNH ĐÀO TẠO KÈM QUYẾT ĐỊNH 960/qđ-đhkh NGÀY 31/10/2022
(26/02/2023 17:06)
Theo Quyết định số 960/QĐ-ĐHKH ngày 31/10/2022 về việc KHEN THƯỞNG SINH VIÊN K46 THỦ KHOA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022. Các bạn K46 có tên trong danh sách sau bổ sung số tài khoản vào file giúp Nhà trường. Lưu ý tài khoản chính chủ của các bạn không mượn tài khoản của bạn bè người thân. Cám ơn các bạn nhiều <3

"Mã

 sinh viên" Họ tên

22T6110018 Trương Ngọc Hoàng

22T1020102 Lê Nguyễn Gia Hân

22T6050125 Trần Đoàn Nhật Linh

22T6090008 Nguyễn Thị Quỳnh Như

22T6100012 Nguyễn Thị Thuý Hằng

22T1080083 Hồ Đắc Uy

22T1110014 Hà Thị Như

22T1040057 Trần Như Ý

22T2050008 Ngô Tôn Nữ Bảo Ngọc

22T3040006 Đỗ Thị Minh Lộc

22T6070004 Trương Thị Minh Thuận

22T6010018 Nguyễn Lương Minh Ngọc

22T6060015 Lê Văn Giáp

22T6020009 Lê Minh Hưng

22T3050014 Hoàng Hải Nam

22T1100007 Trần Thị Hoài Nhi

22T1050014 Nguyễn Phúc Nhân

22T6040008 Nguyễn Mạnh Quốc

22T3030008 Tạ Ngọc Trí

22T2010002 Hoàng Thị Thuỳ Ngân

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14R9ORI_YLIZeK6PSuUXGWRyrYNTaeARb/edit#gid=1036156870

Các thông báo khác: