THÔNG BÁO
CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC BỔNG BỔ SUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(12/02/2023 16:43)
Theo Quyết định số99/QĐ-ĐHKH ngày 6/2/2023 về việc cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2022-2023. Các bạn có trong danh sách sau bổ sung số tài khoản vào file giúp mình nhé. Lưu ý tài khoản chính chủ của các bạn không mượn tài khoản của bạn bè người thân. Cám ơn các bạn nhiều <3
Các thông báo khác: