THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019
(06/02/2023 15:47)
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau:

- Sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Khoa GDTC đã cung cấp danh sách hoàn thành chương trình GDTC cho phòng đào tạo của trường, nên các bạn sinh viên chưa cần đến Khoa GDTC để nhận giấy xác nhận, giấy chứng nhận:

(Danh sách được xác nhận hoàn thành chương trình môn học GDTC theo link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wo11cVM9_hDvCPY7rlAolZhpO4GrTsO9/edit?usp=share_link&ouid=108789140419367936019&rtpof=true&sd=true)

- Sinh viên các trường, khoa khác thì Khoa sẽ gửi danh sách về các trường, khoa trước thời hạn xét tốt nghiệp và sinh viên sẽ đến nhận giấy xác nhận, chứng nhận khi có thông báo trên page Khoa Giáo dục thể chất (https://www.facebook.com/khoagdtchue/)

Do vậy, Khoa thông báo để các em sinh viên thuận lợi trong việc đến Khoa GDTC nhận giấy xác nhận.

Các thông báo khác: