THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA KHÓA 43, NĂM HỌC 2020-2021
(04/05/2021 15:52)
Theo Thông báo số 383/TB-ĐHKH ngày 19/04/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021, thời gian sinh viên tập trung học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh diễn ra từ ngày 04/05/2021 đến ngày 06/06/2021. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp gần đây của dịch Covid-19, Trường Đại học Khoa học thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 43 biết một số nội dung sau:
1. Sinh viên Khóa 43 tập trung học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021 bình thường theo thông báo số 383/TB-ĐHKH. Trường hợp vì lý do khách quan, sinh viên đến tập trung học muộn cần liên hệ với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để xin phép vào học theo đúng quy định.
2. Những sinh viên có đi/đến từ địa phương có dịch (Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An – Quảng Nam) trong đợt nghỉ lễ từ 30/04/2021 đến 04/05/2021 được phép nghỉ học, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Nhà trường phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để sắp xếp cho những sinh viên này được học ở những đợt sau hoặc học bù vào thời gian phù hợp.
3. Những sinh viên có đi/đến địa phương có dịch thuộc diện đi học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021 (nhưng không tập trung đi học được theo thông báo này) khai báo thông tin theo mẫu tại địa chỉ https://bit.ly/GDQPAN-2021 để sau này Nhà trường có cơ sở hỗ trợ.
Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo của Nhà trường để chủ động thực hiện kế hoạch học tập đúng quy định. Trong trường hợp có thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ thông qua email uesa@husc.edu.vn để được giải đáp./.
Các thông báo khác: