THÔNG BÁO
Thông báo v/v học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021
(22/04/2021 07:51)
Căn cứ kế hoạch năm học, sinh viên K43 bắt đầu học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021 từ ngày 04/05/2021 đến ngày 06/06/2021 tại Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế (161 Nguyễn Khoa Văn, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy, TT. Huế). Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: