THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tham gia đào tạo sĩ quan dự bị dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021
(20/04/2021 11:01)
Sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2021, dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký lựa chọn tham gia.

Đăng ký: TẠI ĐÂY

Tất cả các thắc mắc, sinh viên liên hệ Thầy Thái Nhật Trường - 0944455136 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: