THÔNG BÁO
Thông báo về việc triển khai đăng ký làm thẻ ATM ngân hành Vietinbank chi nhánh TT. Huế
(19/04/2021 14:38)
Nhà trường yêu cầu sinh viên K44 hiện chưa làm thẻ ATM của ngân hàng Vietinbank chi nhánh TT. Huế nhanh chóng thực hiện đăng ký làm thẻ để kịp thời triển khai việc đóng học phí học kỳ II năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến.

Lưu ý:

- Khi đi đem theo 02 ảnh thẻ cở 3x4cm;

- Photo CMND.

Địa điểm: Ngân hành TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TT. Huế

02 Lê Quý Đôn, Tp. Huế

Các thông báo khác: