THÔNG BÁO
Thông báo về việc khai báo trên HueS và cung cấp thông tin dịch tễ của sinh viên trở lại Huế học tập sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 01.05.
(07/05/2021 14:27)
Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên từ ngoại tỉnh trở về Huế sau kỳ nghỉ lễ 30.04 và 01.05 bắt buộc phải thực hiện khai báo theo yêu cầu để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.
Các thông báo khác: