THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 3, năm học 2020 – 2021
(18/05/2021 09:57)
Theo Thông báo số 340/TB-ĐHKH ngày 06/04/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tổ chức đào tạo học kỳ 3, năm học 2020-2021, trong đó có nội dung: “thời gian thăm dò nhu cầu học tập của sinh viên sẽ hết hạn ngày 21/05/2021”. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ và sinh viên, cũng như thực hiện đúng công tác phòng, chống dịch theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch học kỳ 3. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: