THÔNG BÁO
Thông báo về việc trả lại học phí còn thừa học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho sinh viên K44
(21/05/2021 14:36)
Những sinh viên có tên trong danh sách sau đến phòng Thủ quỹ (tầng 2, nhà A) để nhận lại tiền học phí nộp thừa HK1/20-21. Thời gian: vào buổi sáng các ngày trong tuần.
Các thông báo khác: