THÔNG BÁO
Thông báo về việc nộp học phí đối với sinh viên khóa 44 còn nợ học phí HK1/20-21
(12/05/2021 16:27)
Đối với sinh viên khóa 44 còn nợ học phí HK1/20-21, do tài khoản trang đào tạo tín chỉ hiện đã bị khóa nên sinh viên có thể nộp bổ sung học phí HK1 trực tiếp tại Tổ KHTC (tầng 2, nhà A) hoặc qua số tài khoản: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 129.0000.15186 tại Ngân hàng Công thương TT Huế (sinh viên chú ý ghi rõ nội dung bao gồm: họ tên, mã sinh viên, nộp bổ sung HP HK1/20-21). Sau khi nộp tiền sinh viên liên hệ tổ KHTC (theo số điện thoại 0234.3822815) để xác nhận nộp tiền và mở tài khoản để tiếp tục đóng học phí HK2/20-21 theo hình thức nộp trực tuyến trên trang đào tạo tín chỉ. Lưu ý: tài khoản Ngân hàng trên chỉ ghi nhận cho sinh viên khóa 44 nộp bổ sung học phí HK1/20-21, những trường hợp khác nộp tiền vào tài khoản này Nhà trường không chịu trách nhiệm xử lý.
Các thông báo khác: