THÔNG BÁO
Thông báo học bổng công nghệ Intel dành cho nữ giới
(17/05/2021 13:47)
Học bổng thiết kế trò chơi do tập đoàn Intel tài trợ dành cho sinh viên nữ, học lực đạt từ 3.3 trở lên. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: