THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận học bổng KKHT HK2 năm học 2020-2021
(26/05/2021 16:39)
Những SV có tên trong danh sách nhận học bổng HK2/20-21 sau cần kiểm tra các thông tin về mã SV, mã tài khoản ATM, số tiền được nhận. Những SV chưa có tài khoản ATM liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) hoặc nhắn đầy đủ thông tin tên, mã SV, tài khoản ATM vào số điện thoại 0905.15.5152.
Các thông báo khác: