THÔNG BÁO
Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021
(18/05/2021 07:54)
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp trực tuyến hoặc tiểu luận cho tất cả các lớp học phần. Lịch thi có thể thay đổi so với trước đây nên sinh viên phải theo dõi lịch thi và thực hiện đúng về các quy định thi hiện nay. Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: