THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký làm thẻ liên kết ngân hàng Vietinbank
(24/05/2021 15:18)
Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên chưa làm thẻ liên kết của ngân hàng Vietinbank triển khai các nội dungl liên quan

1. Trực tiếp liên hệ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thừa Thiên Huế tại 02 Lê Qúy Đôn, tp. Huế để đăng ký.

2. Khi đi đem theo CMND photo và ảnh thẻ 3x4.

 

Các thông báo khác: