THÔNG BÁO
[THÔNG BÁO KHẨN] Về việc xác nhận bầu cử của sinh viên (hạn cuối 20h00 ngày 16/05/2021)
(14/05/2021 12:59)
Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, trước đây Trường Đại học Khoa học đã lập danh sách sinh viên ngoại tỉnh đăng ký bầu cử tại Nhà trường gồm 307 sinh viên. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số sinh viên về quê không thể trở lại Huế để học tập, sinh hoạt. Do đó, Nhà trường thông báo cho các bạn biết về việc xác nhận đăng ký bầu cử như sau:

1. Sinh viên đã đăng ký bầu cử tại Trường Đại học Khoa học nhưng vì lý do dịch bệnh không thể trở lại Huế để bầu cử tại Nhà trường cần liên hệ với địa phương nơi đang ở để bổ sung vào danh sách cử tri để đi bầu cử theo đúng quy định.

2. Sinh viên đã đăng ký bầu cử tại Trường Đại học Khoa học hiện vẫn đang ở Huế sẽ tiếp tục đi bầu của tại Nhà trường theo quy định (ngày bầu cử 23/05/2021).

Để nắm bắt chính xác thông tin bầu cử của các sinh viên, Nhà trường yêu cầu tất cả các sinh viên đã đăng ký bầu cử tại Trường trước đây xác nhận việc bầu cử của mình (bầu cử tại trường hay tại địa phương) hạn cuối 20h00 ngày 16/05/2021 theo mẫu sau:

https://bit.ly/BAUCUHUSC25052021

Danh sách 307 sinh viên đã đăng ký bầu của tại Trường cần xác nhận lại thông tin bầu cử (xem tại đây).

Các thông báo khác: