THÔNG BÁO
Thông báo v/v tổ chức dạy và học trực tuyến
(04/05/2021 07:58)
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương (trong đó có điểm phát sinh mới là Đà Nẵng). Nhà trường bắt đầu tổ chức đào tạo trực tuyến từ ngày 04/05/2021 cho đến khi có thông báo mới. Vì vậy, giảng viên và sinh viên tiếp tục triển khai kế hoạch năm học theo hình thức trực tuyến và thường xuyên theo dõi các thông báo của Nhà trường (đề phòng những trường hợp có lịch thay đổi đột xuất) để chủ động thực hiện kế hoạch học tập.
Các thông báo khác: