THÔNG BÁO
Thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân của sinh viên tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(16/04/2021 09:42)
Nhà trường thông báo sinh viên (kèm theo danh sách) kiểm tra thông tin cá nhân để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Thông tin của sinh viên chưa đúng vui lòng phản hồi tại email: tntruong@husc.edu.vn trước 21/04/2021.

DANH SÁCH

Lưu ý:

Sinh viên sẽ tham gia bầu cử tại Trường Đại học Khoa học Huế trong ngày 23/05/2021.

Các thông báo khác: