THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ học phí theo chính sách ưu tiên tuyển sinh năm 2020 hệ chính quy
(22/04/2021 15:47)
Những sinh viên K44 có tên trong danh sách sau đến phòng thủ quỹ (tầng 2, nhà A) để nhận tiền hỗ trợ học phí theo chính sách ưu tiên tuyển sinh năm 2020.
Các thông báo khác: