THÔNG BÁO
Thông báo v/v tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2020-2021
(11/06/2021 08:36)
Thông báo dành cho tất cả sinh viên hệ đại học chưa hoàn thành chương trình GDQPAN. Thời gian đăng ký từ ngày 14/06/2021 đến ngày 21/07/2021 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế (161 Nguyễn Khoa Văn, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế). Chi tiết thông báo xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: